Реконструкція – Золотоординський татарин «Ахмет» XIII ст.

Реконструкція  «Ахмет» – портрет Золотоординського  татарина  XIII ст.

Чоловік  55-60 р.  з поховання  поблизу  с Шушвалівка (Глобинського р-ну  Полтавської обл. Розкопки В.О.Мокляка, Д.В.Морозка, Э.М.Бондаренко. Експедиція Полтавського обласного краєзнавчого музею. 1984 р.

Поховання датується археологами за інвентарем XIII ст. Інвентар, який знаходився в похованні вказує на належність небіжчика до рядових кочовиків зі складу монголо-татарських військ, які  з’явилися на землях Переяславського князівства  у другій половині  XIII ст.

У похованні виявлено намистину амулет, наконечник списа, металеві деталі пояса, кочедик, два ножі з прямим і кривим лезами, кресало і кремінь, залишки сагайдака і п’яти стріл, деталі кінської збруї: стремена, фрагменти кілець від кінського упряжу.

Реконструкція роботи С.О.Горбенко, 1993 р. Тонований гіпс. Форматор В. Білоус, М.Рева.

З цієї реконструкції виготовлені три гіпсові копії : 1-ша для постійно діючої експозиції Полтавського обласного краєзнавчого музею; 2-га подарована автором Центру охорони та дослідження пам’ятників археології в Полтавській обл..; 3-я зберігається у власній колекції автора.

Реконструкція була презентована на 3-х виставках – в Галичі – Крилосі під час ювілейної міжнародній конференції – вересень 1998 р, у Львові на виставці  реконструкцій  С.О.Горбенко «Погляд з минулого» –   лютий, 2000 р. і в Труа (Франція)  – травень-липень  2000 р.  на виставці присвяченій святу Середньовіччя  в департаменті Шампань-Арден, разом з іншими роботами – реконструкціями С.О.Горбенка в тому числі і портретом за черепом Св. Бернарда Клерворського, який був виконаний   С.О. Горбенком  в цей період.

Фото реконструкції Є.Г.Бєлий.

Череп Золотоординського  татарина  XIII ст. з поховання  поблизу  с Шушвалівка (Глобинського р-ну  Полтавської обл.

Етапи реконструкції  Золотоординського  татарина  XIII ст. з поховання  поблизу  с Шушвалівка (Глобинського р-ну  Полтавської обл.)

1. Графічна реконструкція за черепом золотоординського татарина XIII  ст. Робота С.О.Горбенко.

2. Пластична реконструкція за черепом золотоординського татарина XIII  ст. Антропологічний тип. Обличчя без волосся. Робота С.О.Горбенко.

3. Пластична реконструкція за черепом золотоординського татарина XIII  ст. Остаточний варіант. Робота С.О.Горбенко.

Гіпсова відливка за скульптурною моделлю реконструкції обличчя золотординця XIII ст.  Реконструкція роботи С.О.Горбенко – форматори В.Білоус, М.Рева.

Бюст золотоординського воїна на виставці реконструкцій С.О.Горбенко в департаментальному архіві департаменту Шампань-Арденн (м.Труа, Франція) травень-липень 2000 р.

Результати даної  реконструкції описані автором  в   (Посилання.):

«Реконструкція за черепом зовнішнього вигляду золото ординця ХІІІ ст.. з поховання поблизу с. Шушвалівка Глобинського району Полтавської області» )// Полтавський археологічний збірник № 2. – Полтава, 1994.- С.69-86.

Дана робота згадувалась також в наступних публікаціях :

1. Cергій Сегеда. Давнє населення України за даними антропології/ Основи антропології.- Київ: Либідь, 1995. – C.188.

2 . І.В.Паламар. Погляд з минулого. – Про виставку пластичних реконструкцій С.О.Горбенка/ Музей: спеціальний випуск.- Львів: Логос, 2000. – С.13.

3. О.А.Білоусько, О.Б.Супруненко. Ординська держава/Дніпровське Лівобережжя в складі Золотої Орди/Середньовічна історія Полтавщини (V   – ІІ половина XVI століття): Підручник для 7-го класу загальноосвітньої школи. – Полтава: «Оріяна», 2004. – С.155.

Читати далі