Аланка із Понтуаза доби Меровінгів

Аланка із Понтуаза доби Меровінгів

Жінка  35 років з поховання №12 галло-романського некрополю в Понтуазі (відкритого під шкільним двором школи Св.Мартіна) археологом Бернаром Пуарьє. (Понтуаз, Франція) Розкопки  Бернара Пуарьє.

За радіокарбонним датуванням кістки датуються французькими антропологами періодом – 385 – 585 рр. н.е. тобто добою Меровінгів. Зберігається в Музеї людини в Парижі.

Цей череп відомий у Франції під назвою «артефакт макроцефала на черепі жінки із Понтуаза»  – або «d’une artefact» «macrocephale». Робота С.О.Горбенко. березень, 1999 рік. Бурлярен. Франція.

До роботи С.О. Горбенко, цей череп вивчався  науковим співробітником Лабораторії фізичної антропології Музею Людини Д-ром Міей Айвазі Перейрой-да-Сільвой і проф. Раулем Перро (Лабораторія пластичної антропологічної реконструкції і палепатології, Ліонський медичний університет ім. К. Бернара), а також Доктором Жаном Ноелем Віньялем – (НДІ Національної жандармерії).

Під час зустрічи з колегами в Музеї Людини в Парижі – в Лабораторії фізичної антропології . Демонстрація трьох французьких реконструкцій по черепу Аланки із Понтуазу.
Зліва направо: Сергій Горбенко, Рауль Перро, Мійя Айвазі Перейра да Сільва. Париж, 1999 р.

Три французьких реконструкції за  черепом Аланки із Понтуазу, доби Меровингів. Зліва направо :

1) робота  Др. Жана-Ноеля Віньяля – кольорова  скульптура в силіконі за  комп’ютерною реконструкцією обличчя, череп Аланки з  Понтуазу,

2) робота Д-ра Клер Дюбуа – гіпсова відливка антропологічної скульптурної реконструкції за методом М.М.Герасимова,

3) робота Пр. Рауля Перро – відливка в  резині, фарбування, антропологічна скульптурна реконструкція обличчя за методом М.М.Герасимова. Музей Людини в Парижі, Лабораторія фізичної антропології 1999 р.

P.S. На другому  плані – ліворуч від деформованого черепа і праворуч від роботи Ж. Н. Віньяля  гіпсова відливка посмертної маски і голови  Софі  Жермен (Sophie Germain) 1776-1831 – жінки – математика,  що також мала форму голови у вигляді «тулузької  форми&rraquo; – тоб то деформації черепа. Череп Софі Жермен вивчався доктором  Фердінандом Делісле,  в наш час Д-ром М.А. Перейра да Сільва.

Французьких вчених  з часів Поля Брока цікавило питання, чи впливала деформація черепа на інтелектуальні і емоційні функції головного мозку людини. В Росії цей феномен досконало вивчений і описаний в працях проф. А.А.  Зайченко. (посилання на сайт. Зайченко A.A., 1958. Искусственная деформация черепа человека // http://zaiсhenkol958.narod.ru/deformation1.htm. )

Череп аланки з поховання №12  в Понтуазі (Франція). Розкопки  Бернара  Пуарьє. Фото Маріо Чеха.  1999 р.

Етапи реконструкції   за черепом аланки з поховання №12  галло-романського некрополю в Понтуазі,  доби Меровингів

1. Накладення    хорд  товщини м’яких тканин обличчя. 

2 етап. Антропологічний тип. Обличчя без волосся.

Аланка із Понтуаза. Доба Меровингів. Реконструкція за черепом. Антропологічний тип. Правий профіль. Пластилін. Робота С.О.Горбенко. Бурлярен. 1999 р. Фото С.О.Горбенко.

Аланка из Понтуаза доби Меровінгів. Реконструкція обличчя по черепу. Остаточний варіант. Пластілін. Робота С.О.Горбенко. Бурлярен, 31 травня 1999 р.

Результати даної реконструкції описані автором  в статті  «Пластическая реконструкция по искусственно деформированному черепу  женщины из погребения № 12 в Понтуазе эпохи Меровингов.».   На прохання Д-ра М.А.Перейра да Сільва  автор написав  оригінал  російською мовою,  зробив   переклад  її на англ. мову і надіслав їй до Лабораторії фізичної антропології Музею Людини. Проте з невідомих причин стаття не була опублікована у Франції. На нашому сайті ми публікуємо її вперше:  С.А. Горбенко. Пластическая реконструкция по искусственно деформированному черепу  женщины из погребения № 12 в Понтуазе эпохи Меровингов. – Львов, 1999. (Сноска.)

У Франції  результати вивчення черепа аланки з Понтуазу і реконструкція обличчя по ньому опубліковані в праці проф. Рауля Перро:

Raoul Perrot . Proposition de reconstitution faciale du macrocéphale de Pontoise. Métodologie//  Anthropologiques (déformations crâniennes artificielles: histoire,  recherches et hypothèses), La Frette-sur-Seine, 1997 – P.29-30. (посилання http://anthropologie-et-paleopathologie.univ-lyon1.fr)

Також  похованню аланки з Понтуаза та вивченню її черепа присвячені у Франції роботи:

– Bernard Poirier . Le macrocéphale de Pontoise, le site et la fouille//  Anthropologiques (déformations crâniennes artificielles: histoire,  recherches et hypothèses), La Frette-sur-Seine, 1997 – P. 31.

– Miya Awazu Pereira da Silva. Crânes artificiellement déformés du pqtrimoine du Musee de L’omme . Paris, 1999. – 8 P.

– Miya Awazu Pereira da Silva et  Bernard Poirier . Conclusion//  Anthropologiques (déformations crâniennes artificielles: histoire,  recherches et hypothèses), La Frette-sur-Seine, 1997 – P. 31.

Реконструкція обличчя аланки С.О.Горбенко відображена також  в наступних публічних виданнях в Україні:

1)    Іван Паламар. Погляд з минулого: Виставка пластичних реконструкцій С.О.Горбенка./ Музей. Спеціальний випуск. – Львів, 2000 р.- 16 с.  (сноска – ксерокопія статі  Паламаря)

2)    Евгений Гуцул. Во Львове исторической  личности могут вернуть лицо.// Исследования/ Зеркало недели № 21(294). Субота 27 мая – 2 июня 2000 г. – С. 11. (сноска, http://zn.ua/articles/20665

3)    Евгений Гуцул.  Непроявленные лики > История > Еженедельник 2000 3 мар 2010.     (http://2000.net.ua/2000/aspekty/istorija/65143)

Чотири реконструкції по одному черепу:

Чотири пластичні реконструкції по черепу Аланки з Понтуаза

Читати далі